Spirale

Mangaka: Junji Ito
Uitgever: Tonkam
Volumes Frans: 3
Volumes Japans: 3
Score:

8.5 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Spirale van Junji Ito was de eerste horror manga die werd vertaald in onze contreien. Een mooi initiatief van Tonkam die ons alweer verblijdt met een vernieuwende manga. Maar zal de j-horror ook Europa veroveren?

Spirale speelt zich af in het provinciestadje Kurouzu waar het hoofdpersonage Kirie Goshima vertelt over de gebeurtenissen die haar geboortestad sinds kort teisteren. Vreemd genoeg zijn alle gebeurtenissen die plaatsvinden terug te leiden tot een spiraalvorm. Het is de vriend van Kirie, Shuichi, die als eerste inziet dat het probleem van Kurouzu verankerd ligt in de alsmaar weerkerende spiraal. Terwijl de ganse stad betoverd wordt door de spiraal, lijken Kirie en Shuichi de enigen te zijn die het gevaar inzien en ze zullen op onderzoek gaan naar de oorzaak van dit verontrustende fenomeen.

Spirale is een horrormanga en dat merk je meteen. Je wordt onmiddellijk ondergedompeld in een beklemmende sfeer. De bewoners van het stadje krijgen te maken met de angst voor iets wat ze niet kunnen vatten, de angst voor iets dat volledig willekeurig toeslaat ook. Iedereen kan ten prooi vallen aan de spiraal, of ze nu rijk of arm zijn, oud of jong, sterk of zwak.

Eén van de sterke kanten van Spirale vind ik de heel eenvoudige en doodnormale invalshoek van het verhaal. Het is werkelijk uit het leven gegrepen. De personages gaan gewoon naar school, belanden in het ziekenhuis, of zitten gewoon thuis tijd te spenderen met hun familie en het is juist dat gegeven dat Spirale beangstigend maakt. De spiraal slaat toe in een stadje dat helemaal niks speciaal heeft, het zou zowaar bij ons kunnen zijn.

Spirale bestaat uit telkens weer andere verhaaltjes waarin de spiraal toeslaat in het dagelijks leven van Kirie en haar vrienden en familie. De verhaaltjes passen goed in elkaar maar op sommige momenten vraag je je af hoe dit alles tot een einde zal komen. Ik vreesde voor een einde dat mij op mijn honger zou laten, maar ik moet toegeven dat Junji Ito een schitterend einde schreef aan dit verhaal. Je krijgt antwoorden op alle vragen, en het wordt duidelijk dat de mangaka wist waar hij naartoe wou toen hij begon aan Spirale.

In Japan zijn het vooral de meisje die plat gaan voor de zogenaamde j-horror, toch vind ik niets specifieks aan deze manga waardoor ik deze niet aan jongens zou aanraden. Enkel het hoofdpersonage is een meisje, maar voor de rest kan deze manga beide geslachten boeien.

Om het succes van Spirale en het j-horror genre te onderstrepen vermeld ik nog dat er een film werd gemaakt van Spirale onder de Japanse titel van de reeks: Uzumaki.