Moonlight Mile

Mangaka: Yasuo Otagaki
Uitgever: Génération Comics
Volumes Frans: 1
Volumes Japans: 11
Score:

8 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Moonlight Mile werd door uitgeverij Génération Comics aangekondigd als de opvolger van het magistrale ‘Planètes’. Planètes was niet alleen een degelijk verkoopsucces voor de uitgeverij maar werd bovendien nog eens bedolven onder de positieve kritieken van de vakpers. Niet gemakkelijk om met die erfenis om te gaan en het leek dan ook meer op een commerciële slogan dan om een welgemeende thumbs up.

Deze science-fiction serie begint met een seks-scène die niet zou misstaan in een hardcore hentaï. Gôrô en Lostman zijn twee alpinisten die telkens weer hun kwakske moeten kwijtspelen alvorens een berg te beklimmen. Ze doen dit in een ware orgie. Dat ze daarmee veel van hun energie kwijtspelen deert hen niet want de twee benaderen het stamina van Superman.

Alpinisten? Jawel, alhoewel dit een science-fiction reeks genoemd wordt moet dit introductievolume ruimer bekeken worden. We volgen de twee hoofdpersonages in hun weg naar de ruimte. Stap voor stap bekijken ze hun carrière en na eerst een tijdje uit elkaar te zijn gegaan, komen ze elkaar terug tegen in de ruimte alwaar – veronderstel ik – het verhaal dan echt van start kan gaan.

Zoals bekend kan de aarde niet blijven teren op natuurlijke grondstoffen om in hun energiegebruik te blijven voorzien. We zullen snel nieuwe bronnen moeten aanboren en dat is het uitgangspunt van Moonlight Mile. Wetenschappers vinden op de maan een brandstof die de aarde voor duizend jaar gerust zou stellen qua energieverbruik. Duizend jaar is niet niks en daar worden dus enorme investeringen voor gedaan. Er moet dus een ontginningsplatform gebouwd worden op de maan, maar vermits Moonlight Mile zich slechts afspeelt in een nabije toekomst, is dit allemaal nog niet zo eenvoudig.

De Verenigde Staten kunnen dit financieel niet alleen aan en roepen de hulp in van hun partners. Moonlight Mile heeft dan ook een sterk internationaal karakter en dat wordt reeds duidelijk in het eerste volume waarin heel wat wordt afgereisd. Waar het in ‘Planètes’ vooral ging om filosofische beslommeringen en slechts hier en daar een snuifje politiek kwam kijken, is het hier net het omgekeerde. Niet alle landen zijn er voor te vinden en al snel woedt de Tweede Golfoorlof waarin Lostman een heldenrol zal vertolken. Een oorlog in Irak? Deze manga van Yasuo Otagaki is dan ook slechts van 2001 en de man zag de bui toen al hangen.

Gôrô en Lostman zullen dus elkaar weer ontmoeten in de ruimte en daar een belangrijke rol spelen in de bouw van de maanbasis.

Moonlight Mile is een aangenaam tijdverdrijf maar kon nog niet volledig overtuigen. Het eerste volume springt erg snel van de hak op de tak om toch maar zo snel mogelijk de ruimte in te kunnen zonder het verleden van de twee protagonisten af te haspelen. Maar net omdat Otagaki zo’n uitgebreid verleden wil weergeven had hij er misschien beter wat meer tijd voor genomen.

De cultstatus van Planètes zal deze manga nooit halen, maar potentieel bezit de reeks zeker wel. En voor fans van scifi is dit dan ook een mooi alternatief – als ze Planètes reeds in hun bezit hebben natuurlijk.