Hot Gimmick

Mangaka: Miki Aihara
Uitgever: Panini Comics
Volumes Frans: 12
Volumes Japans: 12
Score:

6.5 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Panini Comics is niet alleen gekend vanwege het vroegtijdig stopzetten van reeksen zonder erover te communiceren, maar ook vanwege hun redelijk populaire shojo catalogus. Staat populariteit ook gelijk aan kwaliteit? In deze recensie bespreken we alvast het twaalfdelige Hot Gimmick.

Hatsumi Narita leeft in een shataku. Een shataku is een residentie waarin de families leven van werknemers van eenzelfde bedrijf. Natuurlijk heerst er een bepaalde hiërarchie in een shataku. Het kader heeft er een hogere positie dan de simpele bedienden. In de shataku waar Narita leeft zwaait mevrouw Tachibana de plak. Maar al te vaak maakt ze het leven van de ondergeschikten zuur. Een kwade roddeltante die haar genen heeft doorgegeven aan haar zoon, Ryôki. En zo begint dit verhaal…

Op een dag moet Narita een zwangerschapstest gaan kopen voor haar jongere zusje. Ryôki betrapt haar en zal het loopse karakter van Narita’s jonge zusje enkel geheim houden voor zijn moeder en de rest van de gemeenschap als Narita zijn slaaf wordt. Narita stemt in, tranen in de ogen…

Uiteraard kan zij dit verschrikkelijke verbond aan niemand vertellen. Ook niet aan Azusa, de grote liefde uit haar jeugdjaren die sinds kort weer zijn intrek heeft genomen in de shataku. Hij heeft een oogje op Narita maar zij lijkt uit te gaan met… Ryôki? Die ze vroeger haatte? Kortom, een waar kluwen aan relationele problemen in deze shojo manga.

Hot Gimmick bewandelt geijkte paden uit het shojowereldje. Het vrouwelijke hoofdpersonage die in de tang wordt gehouden door een kwade mannelijke kracht en zich slaafs laat doen zonder enig weerwerk te bieden. Het moet een (ziekelijke) fetish zijn van de Japanners die mijn petje ver te boven gaat.

Hot Gimmick staat dan ook ver van mijn leefwereld. Kan je je over de thematiek heen zetten, dan vind je natuurlijk ook pluspunten. De mooie tekenstijl en geslaagde pagina-indeling zijn technische aspecten die erg sterk zijn, maar ook het leven in een shataku is iets waar ik toch weer wat over heb bijgeleerd.