Comic Cue

Mangaka: divers
Uitgever: Kana
Volumes Frans: 2
Volumes Japans: 0
Score:

8 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Comic Cue is een naam met faam in Japan. Het is een magazine dat geldt als laboratorium voor onafhankelijk tekenwerk, maar dan wel met vaak ronkende namen die hun ding doen. Het verschijnt jaarlijks bij uitgeverij East Press en werkt rond thema’s, niet rond de oh zo belangrijke doelgroepen die de plak zwaaien bij traditionele voorpublicatiemagazines. Door de jaarlijkse publicatie worden er ook enkel kortverhalen gepubliceerd en geen vervolgverhalen – dat zou het geduld van de lezer wel erg op de proef stellen. Bovendien wordt het magazine extra gestoffeerd met een uitgebreid gedeelte redactionele schrijfsels.

In 2006 had Kana het leuke idee om Comic Cue naar Frankrijk te brengen. De uitgeverij zwom in Narutogeld en kon zich dergelijk folietje veroorloven. Het succes was zo afwezig dat er uiteindelijk toch maar twee edities tot bij ons zouden geraken. De eerste Comic Cue die werd vertaald werkt rond het thema ‘kindertijd’ en het tweede rond ‘koken en eten’.

Comic Cue heeft als doel mangaka de kans te geven zich te smijten, zich uit te leven, maar wilt toch ook niet té underground worden. Het moet toegankelijk blijven, maar er moet wel voldoende ruimte zijn om wat te experimenteren. Vaak zijn het gevestigde waarden die hun ding doen in Comic Cue. Mangaka als Junko Mizuno, Katsuya Terada, Yamada Naito… vind je allemaal terug in de Comic Cue rond ‘kinderen’. Toch niet de minste. En dat merk je ook aan het afgeleverde werk. Leuk, verfrissend en allemaal erg professioneel. Geen amateuristisch tekenwerk. Maar evenmin mainstream mangapennentrekken. Laat dit duidelijk zijn.

Comic Cue vormt een boeiend ontdekkingswerk. Het is interessant werk te lezen dat anders slechts zelden in onze contreien vertaald raakt. Ook al zal niet iedereen dit weten te smaken. Daarvoor is het te apart.

Toch is er ook een uitgebreid hoofdstuk redactioneel dat twijfelaars misschien zal overtuigen. Elk verhaaltje wordt vergezeld door extra informatie en interviews met de auteurs, maar Kana voorziet ook een erg omvangrijk gedeelte dat uniek is aan de Franse vertaling. Interviews met beginnende mangaka, Franse tekenaars die zich aan manga wagen, Japanse boekhandelaars, etc. Boeiende lectuur voor de geïnteresseerden!