Colère Nucléaire

Mangaka: Takashi Imashiro
Uitgever: Akata
Volumes Frans: 3
Volumes Japans: 3
Score:

8.5 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Colère Nucléaire is een protestmanga van Takashi Imashiro over de dramatische gebeurtenissen in Fukushima van 11 maart 2011. De tsunami en de kernramp deden Japan en de hele wereld op hun grondvesten daveren. In de nasleep van de nucleaire ramp volgde een wereldwijd debat over het al dan niet openhouden van de kerncentrales. De mangaka gaat in deze reportagemanga dieper in op de gevolgen van Fukushima en de politieke spelletjes die daarop volgden.

Sato is een doorsnee Japanner. Alhoewel… Doorsnee… Het is een Japanner met een kritische, open geest die zich ergert aan de leugens die de Japanse politici en de media het volk voorhouden. Hij wilt zijn stem laten horen, maar hoe doe je dat?

We volgen de gebeurtenissen die volgen op de ramp in Fukushima en dan voornamelijk de politieke aanpak ervan. Hier geen griezelige mutanten die opduiken uit de restanten van Fukushima maar het dagelijkse leven van Sato en zijn vrienden die de nieuwsbulletins over de (politieke) gevolgen van Fukushima opvolgen en hun kritiek spuien. Colère Nucléaire (Genpatsu genma taisen) is dan ook niet echt een verhalende manga, het is een reportage over de gevolgen van Fukushima in de vorm van een protestmanga.

Mangaka Takashi Imashiro is een natuurliefhebber maar spuit hier niet alleen zijn kritiek op kernenergie, maar neemt de hele politieke en financiële wereld op de korrel. De ramp in Fukushima is ook bij ons erg gemediatiseerd geweest dus het protest dat daaruit volgde is erg tastbaar en herkenbaar. Doel en Tihange liggen ook bij ons onder vuur. In de manga borrelt echter ook een diepgewortelde haat tegen de Verenigde Staten en de Amerikaanse inmenging naar boven. In die mate dat je je als lezer soms toch wat kritisch begint op te stellen tegen deze reactionaire manga.

En je kritisch opstellen tegen berichtgeving is één van de centrale punten in dit werk. Mensen die sociale media als twitter gebruiken om zich te informeren komen in opstand tegen de Japanse politiek, terwijl de grote massa zoetjes slikt wat de televisie en kranten hun voorkauwen. En uiteraard brengen deze algemene media een gefilterde versie van de harde feiten.

Het is iets waar we ook in België mee geconfronteerd werden tijdens de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Wie verafschuw je het meest? Terroristen die zichzelf opblazen en tientallen mensen met zich meenemen in hun graf of de mensen die ’s avonds hun beklag doen omdat ze door de terreuraanslagen hun dagelijkse portie Thuis en/of Familie moeten missen. Ook hier slaan de hersendodende media toe…

Colère Nucléaire is een boeiende manga maar zal enkel het publiek aanspreken dat openstaat voor een reactionaire reportagemanga. Sowieso zorgen de boeiende interviews die achteraan hernomen werden in de boekjes al meteen voor een meerwaarde die de aanschaf van Colère Nucléaire de moeite waard maken.