Chobits

Mangaka: Clamp
Uitgever: Pika
Volumes Frans: 8
Volumes Japans: 8
Score:

8 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Clamp kennen we vooral van hun epische shojo manga. Ik denk dan in de eerste plaats aan titels zoals Rg Veda, Tokyo Babylon, X,… De meisjes zijn echter erg veelzijdig en met Chobits wagen ze zich aan een sentimentele shonen. Eens zien of ze er iets van terecht brengen…

Het verhaal van Chobits speelt zich af in de nabije toekomst. De vooruitgang in de computerindustrie is hallucinant en vele mensen hebben nu een computer onder de vorm van een mens in huis om hen bij te staan in allerlei klusjes, of gewoon voor de gezelligheid.

Het hoofdpersonage Hideki Motosuwa heeft altijd al een humanoïde computer willen hebben, maar spijtig genoeg heeft hij daar nooit genoeg geld voor gehad als negentienjarige student. Op een avond keert hij echter naar zijn flat terug en vindt hij er een tussen het groot vuil. Een prachtig gebouwd meisje met een engelachtig gezichtje.

Hideki is echter niet bijster goed op de hoogte van het dagelijkse computergebruik en zal heel wat problemen hebben om zijn nieuwe speeltje in gang te krijgen. Met de hulp van zijn vrienden lukt het dan toch, en hij zal het meisje de naam Tchii geven omdat dat het enige woord is dat ze kent in het begin.

Zo begint het verhaal van Chobits. Gedurende acht volumes volgen we Hideki die zich alsmaar meer hecht aan Tchii. Veel mensen worden verliefd op hun humanoïde computer, of trouwen er zelfs mee, maar Hideki heeft dit nooit goed begrepen. “Het blijft toch maar een computer,” dacht hij altijd. Maar hij geraakt alsmaar meer gecharmeerd door Tchii die ook op haar beurt erg snel gehecht raakt aan Hideki.

Naast de liefdesgevoelens die natuurlijk aanwezig moeten zijn in een sentimentele shonen draait het in Chobits ook rond de oorsprong van Tchii. Tchii is immers niet zomaar een computer, ze is een… Chobits. Samen met enkele vrienden gaat Hideki op zoek naar wat een Chobits nu juist is en wie ze gemaakt heeft. Al snel zal blijken dat zijn huisbazin er meer van weet.

Chobits is een leuke manga. De naïeve Tchii die de wereld leert kennen werkt heel ontroerend. De humor die het verhaal af en toe opsmeurt werkt ook aanstekelijk. En erg sterk is het verhaal in het verhaal, met name, de boekjes die Tchii koopt, en die wel haar leven blijken te vertellen. Toch zijn er ook minpunten. Er worden in het verhaal immers vele vragen naar voren geschoven maar spijtig genoeg komt daar niet druppelsgewijs een antwoord op. Zo komt het dat heel volume 7 in het teken staat van antwoorden. Het ganse boekje is een gesprek tussen twee hoofdpersonages die de ware toedracht van het verhaal uit de doeken doen. Dat haalt volledig de snelheid uit de reeks en net voor het einde is dat erg spijtig omdat je hierdoor een beetje de gevoelens die een sentimentele shonen moet uitdragen uit het oog verliest. Het einde van Chobits laat de lezer dan ook wat op zijn honger. Niet omdat het een slecht einde is, maar omdat je er erg weinig bij voelt, wat bij een sentimentele shonen toch cruciaal is. Als je Chobits vergelijkt met Vidéo Girl – waarmee het toch raakvlakken heeft – dan moet je vaststellen dat het einde, en zowat de hele teneur van Vidéo Girl, je veel meer bij de keel grijpt dan dat Chobits doet. De impact is er niet, wat Chobits dus degradeert tot een leuke manga met erg veel goede ideeën, die soms zelf de filosofische toer opgaat, maar die toch hier en daar een steek laat vallen.

Deze laatste paragraaf mag dan wel wat negatief uitvallen voor deze reeks, maar toch heb ik erg genoten van Chobits, en vele anderen zullen dat ook doen.