Bienvenue chez Protect

Mangaka: Miso Suzuki
Uitgever: Akata
Volumes Frans: 3
Volumes Japans: 3
Score:

8.5 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Uitgeverijen worden al jaren geconfronteerd met een dalende trend. De boekenverkoop slabakt. Maar hoe kan je het tij keren? Bieden nieuwe technologieën oplossingen? Met Bienvenue chez Protect (Nana no Literacy) kaart mangaka Miso Suzuki het probleem aan…

Nanami is een pientere studente. Via haar stage hoopt ze eindelijk haar theoretische kennis te kunnen omzetten in praktijkervaring. Ze komt terecht bij Protect, een consulting bedrijf geleid door het geniale warhoofd Jingoro Yamada, een extravagante visionair. Wat is zijn geheim?

Nanami zal al snel betrokken worden bij een nieuw project van Protect. Afgevaardigden van een manga-uitgeverij komen polsen hoe ze de dalende trend die al jaren aanhoudt kunnen ombuigen. Biedt het ebook een oplossing? Ze willen de mening van de beruchte Jingoro Yamada kennen.

Terzelfder tijd komen Nanami in Jingoro ook in contact met een mangaka waarvan de carrière in het slop is geraakt. Zowel vanuit het standpunt van de uitgeverij als vanuit het standpunt van de individuele mangaka wordt bekeken hoe de dalende mangaverkoop omgebogen kan worden.

Bienvenue Chez Protect dateert van 2014 en mangaka Miso Suzuki baseert zich op zijn eigen ervaringen om de feiten weer te geven. Toch blijft dit alles lekker verhalend weglezen. Tussen 2014 en 2016 is er natuurlijk al veel gebeurd qua digitale revolutie maar achterhaald is Bienvenue Chez Protect nog niet.

Het boeiende aan de manga is toch wel dat je zowel het perspectief van de uitgeverij als dat van de mangaka met een aparte bril bekijkt. Hun belangen lopen immers niet altijd gelijk. En dat is waar de rol van Protect het grootst is. Hoe kan je beide belangen positief in elkaar laten samenvloeien ten tijde van de digitale revolutie…

Bienvenue chez Protect geeft een goede inkijk in de interne keuken van de culturele wereld die door elkaar geschud wordt door de digitale revolutie. Hoe maak je die overstap zo pijnloos mogelijk? Zeker en vast een aanrader!