Berceau des Esprits

Mangaka: Kei Sanbe
Uitgever: Ki-oon
Volumes Frans: 1
Volumes Japans: 3
Score:

7.5 of 10 stars

Bespreking door Koen Smet

Kei Sanbe is stilaan een gevestigde waarde op de Franse markt. Kamiyadori en Ile de Hozuki werden zelfs al eerder op de Heuvel besproken. Vandaag is het de beurt aan Le Berceau des Esprits. Wat is deze reeks waard?

Tijdens een schooluitstap gebeurt er een ramp. Het luxueuze schip waarop de kinderen zijn aangemeerd kapseist en blijft omgekeerd liggen in het midden van de zee. Volledig gedesoriënteerd raken de kinderen zich langzaam bewust van hun penibele situatie. Veel tijd om stil te staan bij wat er gebeurd is hebben ze echter niet. Al snel worden ze immers aangevallen door… zombies!

De boot is gekapseisd, de brokstukken versperren overal de weg, het water stijgt snel… en de zombies zijn overal! De heikele situatie waarin de studenten zich bevinden zorgt voor een claustrofobisch gevoel bij zowel de protagonisten als de lezer. De vaart van het boekje bestempelt dan weer de korte tijdspanne waarin ze zich moeten redden.

De vragen zijn legio in Le berceau des esprits. Wat is er met de boot gebeurd? Waardoor raakten de opvarenden gedesoriënteerd? Vanwaar komen de zombies? Kei Sanbe kan met andere woorden weer zijn geliefkoosde spelletje opvoeren…

Le berceau des esprits is een beklijvende horrormanga die de fans van Kei Sanbe zeker zal overtuigen. Ook nieuwkomers in het mangawereldje zullen hier wel van lusten. Het is moeilijk om hier grote punten van kritiek op te geven. Toch smaakt dit voor de gevorderde liefhebber toch wat naar bandwerk. Oké, de grote negatieve punten blijven achterwege, maar wat maakt deze manga uniek? Waardoor springt deze manga uit de massa? En ook daar is het moeilijk een bepaald punt onder de aandacht te brengen. Allerminst slecht, maar evenmin goed.